T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
BİLİŞİM TOPLULUĞU

bilisim_logo

TOPLULUĞUN MİSYONU

Akademik düzeyde eğitim alan öğrencilerin bilgisayar bilimleri konusundaki sorularına yanıt vermek, gelişen bilim teknolojilerine yardımcı olabilmek, bilişim kamuoyunun oluşması ve bu konudaki sivil toplum bilincinin şekillenmesi için çalışmalarda bulunmak ve bilgisayar tutkunlarını aynı çatı altında toplamaktır.

TOPLULUĞUN VİZYONU

Bilişim alanında kalkınmış bir Türkiye için öncelikle üniversite ortamında bilişim alanında çalışmalar yapma daha sonra bunun sanayi ortamında uygulanabilmesini sağlama ve bilişim teknolojilerinden en yüksek düzeyde yararlanabilmeleri için halka yönelik etkinliklerde bulunmaktır. Bilişim Topluluğunun akademik danışmanlığını S.Ü Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ersin KAYA, başkanlığını ise Seda GÜNER yapmaktadır. Topluluğumuzun ilk başkanı ve kurucusu Serdar ÇİFTÇİ, 2. başkanı Okan ÖZTÜRKMENOĞLU’dur. Topluluğumuz 01.12.2005 tarihinde kurulmuştur.


 

Selçuk Üniversitesi Topluluk Sayfası: Link!!!

Selçuk Üniversitesi